REMS: exercici de simulació d’aula Incendi d’interfase urbana (Garraf, Alt Penedès i Anoia Sud)

Aquest divendres 16 de juny, vam participar a un exercici de simulació d’aula
Incendi d’interfase urbana a la localitat de Sant Miquel d’Olèrdola convocat per la REMS de Bombers (Regió d’Emergències Metropolitana Sud).

L’exercici de simulació va estar dirigit als responsables territorials de les principals agències amb implantació supramunicipal de les comarques del Garraf, Alt Penedès i Anoia Sud. (ADF,
Mossos d’esquadra, Agents Rurals, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, …) i especialment destinat als responsables municipals: Policies Locals, Tècnics de protecció civil, Altres tècnics municipals, Regidors i responsables municipals i ADF.

Els objectius d’aquest exercici van ser conèixer les principals característiques de l’organització operativa i de comandament de bombers de la Generalitat, millorar la coordinació entre les principals agències que participen en situacions d’emergència d’incendis forestals que afecten a la interfase urbano-forestal i aprofundir en el coneixement mutu dels criteris d’organització i
desplegament operatiu dels diferents dispositius de seguretat i emergències.

Cap a les 14:00h es va declarar un incendi de vegetació a Piera. Vam estar preparats i en alerta per si havíem de fer sortida, però finalment no va ser necessari perquè no es van necessitar més recursos a la zona, segons l’ADF de Piera.