Qui som?

La nostra història

L’Agrupació de Defensa Forestal de Masquefa (ADF) té com objectiu principal la conservació del nostre patrimoni natural, perquè entenem que la conservació dels espais forestals i agrícoles és una tasca complexa arran la no rendibilitat econòmica dels mateixos, però cal, ara més que mai, veure-hi la rendibilitat social que tenen.

Els boscos tal i com els entenem avui en dia, no són elements sorgits de manera natural com podrien ser les selves amazòniques, sinó que es tracta d’ecosistemes definits per una gestió forestal al llarg dels anys, que en desaparèixer progressivament va canviant la fesomia dels mateixos  i fent-los de manera menys atractiva per les persones.

Afegit a aquest concepte apareix un problema suplementari, i és que el bosc que no s’explota forestalment té més risc de patir un incendi forestal pel tipus de vegetació que s’hi desenvolupa i és aquí on realment cal aixecar la veu d’alarma ja que es tracta d’un problema que pot afectar a la seguretat de les persones i en definitiva a la qualitat de vida de les mateixes.

L’ADF és doncs una associació de defensa forestal que preten amb l’ajuntament, els propietaris forestals i voluntaris, posar el seu gra de sorra per la complicada tasca de conservació del nostre patrimoni natural.