Preventiu crema campanar + correfoc infantil i suport a la neteja de l’entorn de la festa de l’escuma

Aquest cap de setmana, dintre del marc de la Festa Major 2023 de Sta. Magdalena, hem fet preventius per us de pirotècnia (crema del campanar, correfoc infantil i carretillada d’adults). A més hem donat suport a la neteja de l’entorn on es va fer la festa de l’escuma.