Fins el 31 d’octubre no es podrà fer foc

Fins el 31 d’octubre no es podrà fer foc als terrenys forestals sense autorització a causa de l’elevat risc d’incendis en la majoria de comarques catalanes.

 

En el període comprès entre el 16 d’octubre i el 31 d’octubre de 2011 queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas, barbacoes de qualsevol mena o similar, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta de les comarques amb més risc d’incendi.

També queda prohibit cremar rostolls, fer focs d’esbarjo, fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i la utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 

Per aquest motiu, les comunicacions de crema no s’han de tramitar fins l’ 1 de novembre.

 

Totes aquelles persones interessades en fer foc ho hauran de comunicar a l’Oficina Comarcal, que serà qui autoritzi o denegui la sol·licitud:

 

Oficina Comarcal de l’Anoia

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Av. Àngel Guimerà, 11-13 | 08700 IGUALADA

Telèfon: 93 803 19 85 | Fax: 93 805 39 21

Contacte: aanoia.daam@gencat.cat

 

La prohibició de fer foc al bosc s’acabava històricament el 15 d’octubre però aquest any de manera excepcional s’estableixen unes mesures extraordinàries per prevenir els incendis forestals.

 

 

Totes les comunicacions de crema rebudes i registrades per l’Ajuntament a data d’avui 14.10.2011 ja ha estat informades de la pròrroga de prohibició.

Més informació