Agermanament amb els bombers de Cordova (Argentina)

Durant la segona quinzena d’agost, dos representants del cos de bombers d’Argentina, de la provincia de Córdoba, han visitat els ADF del Penedès, Bagès i l’Anoia. La realitat dels Bombers d’Argentina s’aproxima molt a les ADF de Catalunya ja que tots són voluntaris i cada "quartel" ha de gestionar i aconseguir els seus propis recursos financers.

L’intercanvi d’experiències i coneixements fa obrir ampitut de mires i punts de vista per ambdues parts. La gran diferència són les grans dimensions territorials d’Argentina amb grans extencions forestals sense accesos per vehicles, només la provincia de Córdoba té unes dimensions similars a tota la Península Ibèrica, i en moltes ocasions han de desplaçar-se milers de km per arribar a un foc forestal.

Fruit d’aquesta experiència, el nostre company Julian Tejero anirà convidat durant la segona quinzena de setembre (14 de setembre fins el 2 d’octubre) juntament amb un company de l’ADF de Monistrol de Monserrat.

Bon viatge!!!