XXX Jornades Tècniques Silvícoles

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera es venen celebrant per iniciativa del Consorci Forestal de Catalunya (CFC) des del 1984,havent contribuït de forma decisiva a augmentar els coneixements forestals pràctics de nombrosos silvicultors i professionals.

L’objectiu de les jornades és donar una formació pràctica, el més àmplia possible, sobre la gestió dels boscos i la silvicultura de les diferents espècies forestals, i presentar in situ experiències relativesa la planificació de la gestió, tractaments silvícoles, gestió i aprofitaments d’espècies forestals, introducció d’espècies i plantacions, alternatives de gestió, mercats i productes, etc.

Les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera estan adreçades especialment als professionals del sector forestal (silvicultors, propietaris forestals, tècnics i enginyers forestals, alumnes d’escoles forestals i d’universitats). Són eminentment pràctiques, per la qual cosa els assistents hauran de desplaçar-se en cotxe particular a les finques forestals, segons l’itinerari establert pel coordinador de cada jornada.

Al tríptic adjunt es detalla el contingut de cada jornada i les instruccions per realitzar la inscripció.