Tens el teu habitatge preparat per a prevenir els incendis forestals?

Tens el teu habitatge preparat per a prevenir els incendis forestals? Aqui et donem un check-in o enquesta d’autorevisió

 
Check-in de prevenció d’incendis per habitatges en urbanitzacions o nucli urbà aprop del bosc

 

A part de les mesures que determina la normativa de prevenció d’incendis per a protegir les urbanitzacions i edificacions aïllades, com la franja de protecció perimetral, disposar dels hidrants, dos accesos diferents a la urbanització i el pla d’autoprotecció, ara et proposem una autorevisió o check-in de prevenció d’incendis per reduir el risc i minimitzar o evitar els danys per incendi forestal als habitatges situats a les urbanitzacions i aprop del bosc.


Aquest és el check-in o les deu preguntes que us heu de fer si teniu un habitatge en una urbanització o nucli urbà aprop del bosc, per saber si és prou segur:

1. Teniu la teulada neta de fulles i altres restes de vegetació? SI NO
2. Teniu la llenya acumulada aprop de la casa? SI NO
3. Teniu netes les canalades i els baixants d’aigua de pluja de les teulades? SI NO
4. Teniu branques/fullatge situats a distància inferior a 7-10 cm de qualsevol paret o amb projecció sobre la casa? SI NO
5. Teniu els tancs de combustible allunyats de la casa i el seu entorn net de vegetació? SI NO
6. Disposeu de vidres amb càmara d’aire? SI NO
7. Teniu les persianes ignífugues? SI NO
8. Teniu l’accessibilitat de la casa garantida, sense vegetació que dificulti el pas? SI NO
9. La mànega d’aigua del jardí te prou distancia per arribar a tot arreu? SI NO
10. Coneixeu les accions d’autodefensa que determina el Pla d’Autoprotecció de la Urbanització? SI NO

Font: Federació ADF Maresme i Vallès Oriental