Reunió Federació

Ordre del dia:

1. Memòria 2007
2. Tancament de Comptes
3. Entrega de Dossiers Ambiens + (protocol ràdio a negociar)
4. Pàgina web: funcionament, activació , continguts…( Valentí i David )
5. Revisió de punts d’aigua (cartografia per als municipis i les adf.) eina de revisió
6. Base de dades de la Federació ( funcionament, serveis, recopilació de dades i actualitzacions)
7. Cursos de formació per al 2008
8. Trobada ADF 2008
9. Preparació de la campanya d’estiu 2008