Recollida popular de residus, dintre de la setmana europea de la prevenció de residus i Gran recapte d’aliments 2023

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d’un projecte de 3 anys que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. L’objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d’Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. 

Una Setmana Europea per:

  • Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.
  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa.
  • Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus.
  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

La 15a edició va tenir lloc del 18 al 26 de novembre de 2023 posant èmfasi en la importància de reduir els envasos.

Des de la nostra ADF ens vam afegir fent una neteja popular el dia 26 de novembre a la mateixa zona on vam fer el Let’s clean up Europe (zona entre Can Parellada i la Beguda Alta).

Es van recollir 240 Kg de residus, 10 Kg meyns que al Lets Clean Up Europe del passat 7 de maig d’aquest mateix any.

Com cada any, alguns dels voluntaris de la nostra ADF s’han sumat a una nova edició del Gran recapte d’aliments 2023. Els dies 24 i 25 de novembre de 2023 es va dur a terme la recollida física d’aliments amb presència del voluntariat als establiments.

Des del Banc dels Aliments s’ha treballant intensament en la seva organització.

El Gran recapte d’aliments ha tornat a ser el punt de trobada per a totes aquelles persones, empreses i institucions que volen ajudar a les famílies en situació de vulnerabilitat del nostre entorn.