Prohibició de fer foc i cremes d’esporga

Autorització per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal i comunicació de crema

Autorització

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

Per cremes agrícoles, com a  novetat l’ajuntament apropa aquest tràmit al vilatà a través de l’eacat i es podrà sol·licitar a la recepció de l’ajuntament i serveis territorials. Fins ara el pagès havia d’anar a l’oficina comarcal (Igualada, Av. Àngel Guimerà, 11-13).

Per focs d’esbarjo tipus calçotada amb foc a terra, com a novetat cal que l’ajuntament doni el vist-i-plau i l’interessat tramiti personalment a l’oficina comarcal la sol·licitud (formulari de sol·licitud + document de vist-i-plau).

Important: qualsevol persona que sol·liciti fer foc en aquest termini necessita del permís de l’ajuntament. Si el CAR rep una sol·licitud sense aquest document, automàticament quedarà denegada. Per aquest motiu cal que l’ajuntament prèviament "autoritzi".

Més informcació

Consells