Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI)

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) conjuntament amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments, desenvolupen des de fa uns quants anys el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) de les comarques de Barcelona.

Les persones interessades en participar al procés de selecció han d’omplir el formulari de sol·licitud, i presentar-lo a l’ADF del municipi que proposi com a primera opció o a l’Ajuntament corresponent, fins el dia 19 de febrer de 2010 a les 11:00h.
La sol·licitud s’ha de presentar degudament signada i segellada per les dues entitats (ADF i Ajuntament).

ÉS MOLT IMPORTANT que abans d’omplir la sol·licitud els candidats/es llegeixin detingudament les BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL PVI 2010 (www.diba.cat/incendis) .

Aquí, en trobareu les bases, els temaris i les dates del procés de selecció.