PLA ALFA NIVELL 3 a MASQUEFA (13/JULIOL)

Us comuniquem que els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa d’actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis forestals, i que el nostre municipi n’està inclòs.

L’activació del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa de perill diari d’incendi forestal i altres eines d’anàlisi de risc.

Des de l’ADF de Masquefa us demanen que demà extremeu les precaucions en qualsevol actuació que pugui ocasionar un incendi forestal.