L’assemblea de la Federació d’ADF de l’Anoia vota per unaminitat el següent acord en relació als incendis agrícoles de l’estiu del 2009.

L’assemblea de la Federació d’ADF de l’Anoia vota per unaminitat el següent acord en relació als incendis agrícoles de l’estiu del 2009.

 

Durant la campanya d’estiu del 2009 es varen produir a les comarques centrals de Catalunya i a les comarques de Lleida un gran nombre d’incendis de camps de cereals. Aquests incendis es van atribuir d’un forma genèrica, tant pels mitjans de comunicació com pels serveis oficials de la Generalitat de Catalunya, a l’ús de maquinaria agrícola i en molts casos sense cap prova fefaent que ho avalés.

 

Molts membres de les ADF estan relacionats amb el món agrari i molts d’ells encara són pagesos, per tant la preocupació de les ADF per aquest tema és doble, per una banda els incendis i per l’altra, que la pagesia pugui continuar portant a terme les seves activitats sense limitacions impossibles de complir o amb uns costos que les facin inassolibles per el sector. Cal recordar, també, la permanent crisis que el camp català arrosega des de fa anys.

 

 

Per tot aixó l’assemblea ACORDA:

 

 

Primer. Demanar a l’administració que posi els mitjans necessaris per investigar les causes reals dels incendis agrícoles abans esmentats. És necessari un major esforç que impliqui a totes les conselleries de la Generalitat de Catalunya, Agricultura, Interior, Medi Ambient, Innovació i Universitats, i experts independents, per tal d’arribar a conclusions respecte a les causes i les mesures a aplicar per evitar-ne les conseqüències.

 

 

Segon. Rebutjar totalment qualsevol limitació que es vulgui imposar en les activitats agràries, que no estigui avalada per estudis tècnics i que no estigui consensuada amb tots els agents del sector agrari.

 

 

Tercer. Expressar la nostra preocupació perquè, de moment davant de l’opinió pública, el sector agrari ha quedat com el culpable del incendis de l’any passat, i en canvi,  són els que en varen patir les conseqüències i es van esforçar per combatir-los.

 

 

Quart. Fer arribar aquest acord a les conselleries de la Generalitat, agents del sector i als representats de les ADF de Catalunya.