Equips de protecció individual per incendis forestals, generalitats.

Els equips de protecció individual s’empren des de fa relativament poc temps en el sector forestal. Aquest sector juntament amb el dels incendis forestals, són sectors complexos i cal saber triar correctament un epi adequat.  Més…