El Consell Comarcal de l’Anoia acredita a l’ADF Masquefa com a espai lliure de Bullying


L’Ajuntament de Masquefa conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Anoia, en el marc de la
comissió de prevenció de bullying comarcal, ha impulsat una nova actuació, es tracta del projecte “Espais lliures de Bullying”. Una formació adreçada a les entitats del municipi que treballem amb infants i joves per tal de prevenir el bullying.

Aquesta formació ens ha donat eines per poder detectar casos i derivar-los als serveis adequats en cas de necessitat. A més a més, ens ha establert com a entitat en contra del bullying que fomenta sempre la convivència i la igualtat de tracte entre iguals.

Un agraïment especial a l’entitat SEER (Salut i Educació Emocional), a la plataforma PdA Bullying i a la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Masquefa.

https://salutieducacioemocional.com/entidad/

https://pdabullying.com/es/