Dinars de germanor Federació d’ADF de l’Anoia / ADF Masquefa

Aquest cap de setmana s’han celebrat els dinars de germanor de fi de campanya 2022 a la Federació d’ADF de l’Anoia i a l’ADF de Masquefa, a la Seu de la Federació ADF Anoia a Jorba i al local de l’ADF de Masquefa respectivament.

www.federacioadfanoia.cat

adfmasquefa.net