Del 15 de març al 15 d’octubre, a menys de 500 metres dels terrenys forestals, NO ES POT FER FOC.

Recordatori sobre la prevenció d’incendis forestals

Recordem que del 15 de març al 15 d’octubre, a menys de 500 metres dels terrenys forestals, NO ES POT FER FOC.

No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals ni marges propers a boscos sense autorització.

Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.

En àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es pot fer foc quan s’utilitzen barbacoes d’obra amb mata-espurnes.

Està prohibit llençar objectes encesos i abocar escombraries i restes vegetals i industrials que puguin ser la causa de l’inici d’un foc.

El Departament d’Acció Climàtica pot autoritzar algunes d’aquestes activitats, amb estrictes condicions preventives, restriccions horàries i suspensions segons el nivell de Pla Alfa vigent cada dia.

Les sol·licituds es poden tramitar per Internet amb el nou Formulari web específic: https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2F8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi%3Fmoda%3D1&idServei=M02760SOLC&fromFilter=true

i presencialment a les oficines que Acció Climàtica té a totes les comarques.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Comenca-la-prohibicio-de-fer-foc-al-bosc

Recordeu ser conscients i responsables per prevenir incendis forestals. La seguretat de tots és una prioritat.

Junts podem protegir el nostre entorn.

Gràcies per la vostra col·laboració.