Control Central ADF a Torreferrussa

  Aquest cap de setmana ha entrat en funcionament de manera oficial de la Sala de Control Central d’ADF a Torreferrusa i coincidint amb el primer cap de setmana que no estaven operatives les sales de Control del PVI.
En aquestes darreres setmanes s’han estat duen a terme diverses proves en comarques de l’àrea metropolitana i el resultat ha estat satisfactori, tot i que encara es pot millorar bastant.
Cal col·laborar, les ADF hem de comunicar els inicis i finalització de servei a Control Central ADF, a traves dels sistemes de comunicació que habitualment venim utilitzant.
La Sala de control Central d’ADF inicia el seu camí amb voluntat de servei i utilitat al col·lectiu de les ADF, aquesta tasca comportarà, de ben segur, demanar informació a la gent del territori, bàsicament en els seus inicis, per poder així facilitar la col·laboració i la coordinació operativa.
En els proper dies s’ampliarà posant en marxa el que es puguin passar les altes per correu electrònic, fet que facilitarà aquesta gestió a grups de voluntaris en simulacres i altres activitats multitudinàries.
L’horari de la Sala de Control Central d’ADF serà dissabtes i diumenges de 11,00 a 19,00 hores, els mesos de setembre i octubre, a partir de novembre, depenent de la climatologia es podrà variar.
En cas de situacions de risc alt o emergències importants també estarà activada, comunicant aquest fet en el mateix moment que estigui operativa.Control Central ADF