Alguns consells en l’extinció d’incendis de camps de conreus.

   Atesos els incendis de camps segats i per segar que tenim aquests dies, des de la Federació d’ADF de l’Anoia us voldríem fer arribar uns consells en cas de ser necessària la intervenció de les ADF en l’extinció d’aquests tipus d’incendis:

-En general si l’incendi afecta majoritàriament a camps de cereals, els bombers ens demanen que es pugui intervenir amb tractors equipats per llaurar els camps. Això no treu que també hem d’anar-hi amb cubes d’aigua.

-És preferible la utilització de grades de discos que cultivadors, ja que colguen millor la palla. En cas d’utilització de cultivadors en camps segats amb la palla  pendent d’embalar, intentar que quedi el mínim de palla sense colgar (en aquest cas les grades de discos són més convenients).

-MOLT IMPORTANT no treballar en el límit del foc intentant apagar directament el foc amb els cultivadors. S’han de fer les passades necessàries amb anticipació i el foc ja s’apagarà quant arribi a la línia llaurada.

-Aquests dies dos tractors han quedat cremats perquè es va encendre l’acumulació de palla i restes agrícoles que queda dins de les relles dels cultivadors i entre el cultivador i el tractor, aquesta acumulació s’acaba encenent a causa de treballar en el límit de l’incendi i  pot arribar a afectar al tractor.

Moltes gràcies a tots i estiguem alerta.

Federació d’ADF de l’Anoia